ฝ่ายบริหาร


 • 13263753_1250566624984059_8837485035278565778_n.jpg
  คณะกรรมสัมปาทิก (ชุดใหม่)สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอกอรรถพจน์ คล่องตรวจโรค นายกสมาคม พลเรือโทลือชัย รุดดิษฐ์ อุปนายก พลอากาศโทชาญฤทธิ์ พ...

 • สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 - 2559 1 พลตำรวจโท เจตนากร นภีตะภัฏ นายกสมาคม 2 พลอากาศโท วัธน มณี...

 • d_board-07.png
  กรรมสัมปาทิกสภาสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช2555 – 2557 พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ นายกสมาคม พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ อ...

 • image-1.jpg
  กรรมสัมปาทิกสภาสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีพุทธศักราช2553 – 2555 พลตำรวจโทเจตนากร นภีตะภัฏ นายกสมาคมฯ นายถิรชัย วุฒิธรรม อุปนายก พลเรือ...

 • กรรมสัมปาทิกสภาสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีพุทธศักราช2551 – 2553 นายวิโรจน์ นวลแข นายกสมาคมฯ พลตำรวจโท เจตนากร นภีตะภัฏ อุปนายก นายสาโรจน์ ลี...

 • กรรมสัมปาทิกสภาสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีพุทธศักราช2549 – 2551 นายวิโรจน์ นวลแข นายกสมาคมฯ พลอากาศโท สมชาย เธียรอนันท์ อุปนายกฝ่ายพัฒนา นาว...
Visitors: 129,989