เปิดอบรมกรรมการผู้ตัดสิน ประจำปี2557

สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครผู้ตัดสิน ประจำปี 2557 ส่วนวันเวลาในการอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง เพราะต้องการจำนวนที่ชัดเจนก่อน
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่นี้

 

Visitors: 129,989