เปิดรับสมัครการอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การอบรม โครงการ L1 Medical (Fair) เป็นการอบรมปฐมพยาบาลเบื่้องต้น จะอบรมในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 และรับจำนวนเพียง12ท่าน

 

Visitors: 129,989