ประกาศรายชื่อนักรักบี้ทีมชาติไทย ลุยศึก ARFU 2014

ประกาศรายชื่อนักรักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทย 

ลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย Division 2  ที่ประเทศกาตาร์ ในวันที่ 19-24 พฤษภาคม 2557

โดยมี 4 ชาติด้วยกัน ไทย กาตาร์ มาเลเชีย อีหร่าน

แข่งที่สนาม Al arabi Stadium,Doha

โดยมีรายชื่อดังนี

 1. น.อ. ธนเดช   เบ็ญจวรรณ       ผู้จัการทีม                                     
 2. นายอรรถพล   วงศ์รัตน์           ผู้ฝึกสอน                           
 3. นายพิชญุตม์   ทองกำเนิด       โค้ชฟิตเนส                              
 4. นายศรัณย์   ศรีสง่าบริบูรณ์       นักกายภาพ                                  

 

 1. นายพงษ์นที   เงินทอง                                                  
 2. นายพงษ์พัฒน์   เมฆพัฒน์                                           
 3. นายฉัตรชัย   อรรคนิมาตร                                            
 4. นายธณพ้ชร์   ไศลเพชร์                                                                         
 5. นายชวิอรรถ   คล่องตรวจโรค                                  
 6. นายนนทนันท์   ไชยเสวี                                                                       
 7. นายธีระวิทย์   ทุวิรัตน์                                                   
 8. นายทองเอก   กลัดพันธุ์                                                                        
 9. นายชนินทร   บรรลือทรัพย์                                 
 10. นายภูวินทร์   เจริญเสรีชัย                                         
 11. นายอภิชัย   พิชัยกมล                                                   
 12. นายพัชร   หงสยาภรณ์                                                   
 13. จ่าตรีสุเมธ   ทำมาพร                                         
 14. นายณัฐดลย์   โศภาวชิราฤทธิ์                                     
 15. นายณภัทร   พรหมแพทย์                                           
 16. นายอัครินทร์   ฐิติสกุลวิทย์                                        
 17. นายฆฤน   ลักษณสมพงศ์                                            
 18. นายพิรุณ   ธัญญศิริ                                              
 19. นายคมจักร   จักรพันธุ์ ณ อยุธยา                          
 20. นายศิริชัย   ดาวไธสง                                                   
 21. นายอนุชิต   ใจสุทธิ                                                      
 22. นายต่อพงศ์   ลิ่มไพบูลย์                                                                        
 23. นายนัทธ์อนันต์   ทางอนันต์                                       
 24. นายวรงค์กรณ์   คำเกิด                                                 
 25. นายธนพล   หะลีบุตร                                         

 

   
     
Visitors: 129,989