เรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนาเรื่อง ชีัแจงกติกาและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกับผู้ฝึกสอน

ขอเรียนเชิญท่าน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา ชี้แจงกติการและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกับผู้ฝึกสอน ในวันเสาร์ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.00น. ณ.ห้องอัศวพาหุ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพ 

 

 

Visitors: 131,961