เรื่อง ขอเชิญนักกีฬารักบี้ฟุตบอลเข้าร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ

ด้วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะส่งนักกีฬาเยาวชนทีมชาติชายอายุไม่เกิน 20 ปี ประเภท 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ARFU U.20’s 7’s ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2557 ณ เมืองยะโฮบาลูห์ ประเทศมาเลเซีย
สมาคมฯ ขอเชิญนักกีฬาเยาวชนชายอายุไม่เกิน 20 ปี เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2537 – 31 ธันวาคม 2539 เข้าร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬา ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.30 น. เริ่มรายงานตัว เวลา 18.00 น. เริ่มทำการคัดเลือกตัว ณ สนามด้านหลังวชิราวุธวิทยาลัย และขอผู้ที่จะมาคัดเลือกตัวให้นำสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาพาสสปอร์ตมาด้วย และทั้งนี้สมาคมฯ มอบหมายให้ นายนนนที เกิดโภคา หมายเลขโทรศัพท์ 081-9159956 เป็นผู้ประสานในรายละเอียดต่อไป

Visitors: 129,989