ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทอุดมศึกษา ประจำปี 2557

เรื่อง     ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทอุดมศึกษา ประจำปี 2557

เรียน    ประธานสโมสรสมาชิก   

 

                    ด้วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2557

                   ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญสโมสรสมาชิกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล            15 คน ประเภทอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ที่ทำการสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนามเทพหัสดินกรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-215-3839 หมายเลขโทรสาร 02-214-1712 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ www.thairugbyunion.com และขอให้ชำระค่าสมัครตามระเบียบแข่งขัน ก่อนวันประชุมผู้จัดการทีม และจับฉลากแบ่งสาย  ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมฯ หวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณา   จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 131,961