กำหนดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

กำหนดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

สนามหอพัก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 
 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

1

1 พ.ย.57

 

08.00

 

 

จี

พระนครเหนือ

 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

 

2

08.12

รัตนบัณฑิต 1

 

นายร้อยตำรวจ 1

 

3

08.24

เฮช

เทคโนฯธนบุรี

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

4

08.36

ธรรมศาสตร์2

 

อุบลราชธานี

 

5

08.48

อ. ชาย

 

เอ

บูรพา 1

 

นายเรืออากาศ B

 

6

09.00

รัตนบัณฑิต 2

 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2

 

7

09.12

บี

ศรีนครินทรวิโรฒ 1

 

เกษตรศาสตร์ 2

 

8

09.24

สงขลานครินทร์

 

การพลศึกษา เชียงใหม่

 

9

09.36

ซี

มหิดล

 

เกษตรศาสตร์ 1

 

10

09.48

การพลศึกษา กรุงเทพ

 

แม่ฟ้าหลวง

 

11

10.00

ดี

กรุงเทพ

 

อัสสัมชัญ

 

12

10.12

แม่โจ้

 

การพลศึกษา ศรีสะเกษ

 

13

10.24

อี

ศรีนครินทรวิโรฒ 2

 

ชุมพลทหารเรือ

 

14

10.36

ธรรมศาสตร์ 1      

 

เตรียมทหาร

 

15

10.48

เอฟ

นายเรืออากาศ A

 

เทคโนโลยี  ลาดกระบัง

 

16

11.00

นายร้อยตำรวจ 2

 

จุฬาลงกรณ์

 

17

11.12

จี

นายร้อยตำรวจ 1

 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

 

18

11.24

มหาสารคาม         

 

รัตนบัณฑิต 1

 

19

11.36

เฮด

อุบลราชธานี

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

20

11.48

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1

 

ธรรมศาสตร์2

 

21

12.00

เอ

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2

 

บูรพา 1

 

22

12.12

นายเรืออากาศ B

 

รัตนบัณฑิต 2       

 

23

12.24

บี

การพลศึกษา เชียงใหม่

 

ศรีนครินทรวิโรฒ 1

 

24

12.36

เกษตรศาสตร์ 2

 

สงขลานครินทร์

 

25

12.48

ซี

มหิดล

 

แม่ฟ้าหลวง

 

26

13.00

เกษตรศาสตร์ 1

 

การพลศึกษา กรุงเทพ

 

27

13.12

จี

รัตนบัณฑิต 1

 

พระนครเหนือ

 

28

13.24

มหาสารคาม         

 

นายร้อยตำรวจ 1

 

29

13.36

เฮช

ธรรมศาสตร์2

 

เทคโนฯธนบุรี

 

30

13.48

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1

 

อุบลราชธานี

 

31

14.00

ดี

การพลศึกษา ศรีสะเกษ

 

กรุงเทพ

 

32

14.12

อัสสัมชัญ

 

แม่โจ้

 

33

14.24

อี

เตรียมทหาร

 

ศรีนครินทรวิโรฒ 2

 

34

14.36

ชุมพลทหารเรือ

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1               

 

35

14.48

เอฟ

จุฬาลงกรณ์

 

นายเรืออากาศ A

 

36

15.00

เทคโนโลยี ลาดกระบัง

 

นายร้อยตำรวจ 2

 

37

15.12

จี

พระนครเหนือ

 

นายร้อยตำรวจ 1

 

38

15.24

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 

มหาสารคาม         

 

 
 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

39

15.36

เฮช

เทคโนฯธนบุรี

 

อุบลราชธานี

 

40

15.48

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1

 

41

16.00

เอ

บูรพา 1

 

รัตนบัณฑิต 2       

 

42

16.12

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2

 

นายเรืออากาศ B

 

43

16.24

บี

ศรีนครินทรวิโรฒ 1

 

สงขลานครินทร์

 

44

16.36

การพลศึกษา เชียงใหม่

 

เกษตรศาสตร์ 2

 

45

16.48

ซี

การพลศึกษา กรุงเทพ

 

มหิดล

 

46

17.00

แม่ฟ้าหลวง

 

เกษตรศาสตร์ 1

 

 
 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

1

2 พ.ย.57

08.00

อ. ชาย

ดี

กรุงเทพ

 

แม่โจ้

 

2

08.12

การพลศึกษา ศรีสะเกษ

 

อัสสัมชัญ

 

3

08.24

อี

ศรีนครินทรวิโรฒ 2

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1               

 

4

08.36

เตรียมทหาร

 

ชุมพลทหารเรือ

 

5

08.48

เอฟ

นายเรืออากาศ A

 

นายร้อยตำรวจ 2

 

6

09.00

จุฬาลงกรณ์

 

เทคโนโลยี ลาดกระบัง

 

7

09.12

จี

มหาสารคาม         

 

พระนครเหนือ

 

8

09.24

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รัตนบัณฑิต 1

 

9

09.36

เฮช

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 1

 

เทคโนฯธนบุรี

 

10

09.45

ธรรมศาสตร์2

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

 

 

D. 3

 

รอบสอง

 

11

11.00

 

ที่ 3 สายเอ

 

ที่ 3 สาย เฮด

 

12

11.12

 

ที่ 3 สายบี

-

ที่ 3 สายจี

 

13

11.24

 

ที่ 3 สายซี

-

ที่ 3 สายเอฟ

 

14

11.36

 

ที่ 3 สายดี

-

ที่ 3 สายอี

 

15

11.48

D 2

 

ที่ 2 สายเอ

 

ที่ 2สาย เฮด

 

16

12.00

 

ที่ 2 สายบี

-

ที่ 2 สายจี

 

17

12.12

 

ที่ 2 สายซี

-

ที่ 2 สายเอฟ

 

18

12.24

 

ที่ 2 สายดี

-

ที่ 2 สายอี

 

19

12.36

D 1

 

ที่ 1 สายเอ

 

ที่ 1 สาย เฮด

 

20

12.48

 

ที่ 1 สายบี

-

ที่ 1 สายจี

 

21

13.00

 

ที่ 1 สายซี

-

ที่ 1 สายเอฟ

 

22

13.12

 

ที่ 1 สายดี

-

ที่ 1 สายอี

 

 

 

D. 3

 

รอบรองชนะเลิศ

 

23

14.00

 

ทีมชนะคู่ที่ 11

-

ทีมชนะคู่ที่ 12

 

24

14.12

 

ทีมชนะคู่ที่13

-

ทีมชนะคู่ที่ 14

 

25

14.24

D 2

 

ทีมชนะคู่ที่15

-

ทีมชนะคู่ที่ 16

 

26

14.36

 

ทีมชนะคู่ที่17

-

ทีมชนะคู่ที่ 18

 

27

14.48

D 1

 

ทีมชนะคู่ที่19

-

ทีมชนะคู่ที่ 20

 

28

15.00

 

ทีมชนะคู่ที่21

-

ทีมชนะคู่ที่ 22

 

 

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

29

16.00

D. 3

 

ทีมชนะคู่ที่ 23

-

ทีมชนะคู่ที่ 24

 

30

  1. 20

D 2

 

ทีมชนะคู่ที่ 25

-

ทีมชนะคู่ที่ 26

 

31

  1. 40

D 1

 

ทีมชนะคู่ที่ 27

-

ทีมชนะคู่ที่ 28

 

 
   
   

กำหนดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

สนาม 2 ข้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

1

1 พ.ย.57

08.00

15 ปีชาย

เอ

ภปร.ราชวิทยาลัย

-

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

2

08.12

เทพศิรินทร์

-

เตรียมอุดมศึกษา 

 

3

08.24

บี

วชิราวุธวิทยาลัย 1

 

เฉลิมพระเกียรติ พะเยา

 

4

08.36

ซี

ปรินส์รอยเยลส์

 

ราชวิทย์ 

 

5

08.48

ดี

วชิราวุธวิทยาลัย 2

 

สุรวิทยาคาร

 

6

09.00

เฉลิมพระเกียรติลพบุรี

 

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

 

7

09.12

13 ปี หญิง

 

พระแม่สกลสงเคราะห์

 

 คงทองวิทยา

 

8

09.24

19 ปี ชาย

เอ

เทพศิรินทร์

 

ปรินส์รอยเยลส์

 

9

09.36

บี

ภปร

 

ปทุมพิทยารม

 

10

09.48

ซี

กาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา

 

ราชวิทย์ 

 

11

10.00

นวมินทราชูทิศ

 

อ่าวลึก

 

12

10.12

ดี

สุรวิทยาคาร

 

วชิราวุธ

 

13

10.24

เฉลิมพระเกียรติ พะเยา

 

ราชโบริกานุเคราะห์

 

14

10.36

19 ปี หญิง

 

ธรรมศาสตร์คลองหลวง

 

หนองหญ้าป้อง

 

15

10.48

 

ราชประชานุเคราะห์ 56

 

พิมายวิทยา

 

16

11.00

13 ปี ชาย

เอ

ปิยชาติพัฒนา

 

พระแม่สกลสงเคราะห์

 

17

11.12

บี

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

สาธิตเกษตรศาสตร์

 

18

11.24

 

อนุบาลสุรินทร์

 

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

 

19

11.36

ซี

วชิราวุธวิทยาลัย

 

เฉลิมพระเกียรติลพบุรี

 

20

11.48

17 ปี หญิง

 

นวมินทราชูทิศ

 

ดงทอง

 

21

12.00

15 ปีชาย

เอ

เตรียมอุดม

 

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

22

12.12

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

เทพศิรินทร์

 

23

12.24

บี

กาญจนาภิเษกฉะเชิงเทรา

 

วชิราวุธวิทยาลัย 1

 

24

12.36

ซี

ราชโบริกานุเคราะห์

 

ปรินส์รอยเยลส์

 

25

12.48

ดี

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

 

วชิราวุธวิทยาลัย 2

 

26

13.00

สุรวิทยาคาร

 

เฉลิมพระเกียรติลพบุรี

 

27

13.12

13 ปี ชาย

เอ

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

ปิยชาติพัฒนา

 

28

13.24

บี

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

 

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

29

13.36

สาธิตเกษตรศาสตร์

 

อนุบาลสุรินทร์

 

30

13.48

ซี

ราชวิทย์

 

วชิราวุธวิทยาลัย

 

31

14.00

19 ปี หญิง

 

พิมายวิทยา

 

ธรรมศาสตร์คลองหลวง

 

33

14.12

 

หนองหญ้าป้อง

 

ราชประชานุเคราะห์ 56

 

 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

34

1 พ.ย.57

  1. 24

19 ปีชาย

เอ

เตรียมทหาร

 

เทพศิรินทร์

 

35

14.36

บี

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด 

 

ภปร

 

36

14.48

ซี

อ่าวลึก

 

กาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา

 

37

15.00

ราชวิทย์ 

 

นวมินทราชูทิศ

 

38

  1. 12

ดี

ราชโบริกานุเคราะห์

 

สุรวิทยาคาร

 

39

  1. 24

วชิราวุธ

 

เฉลิมพระเกียรติ พะเยา

 

40

15.36

13 ปีชาย

เอ

พระแม่สกลสงเคราะห์

 

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

41

15.48

บี

สาธิตเกษตรศาสตร์

 

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

 

42

16.00

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

อนุบาลสุรินทร์

 

43

  1. 12

ซี

เฉลิมพระเกียรติลพบุรี

 

ราชวิทย์

 

44

2 พ.ย.57

08.00

15 ปีชาย

เอ

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

 เตรียมอุดม

 

45

08.12

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

เทพศรินทร์

 

46

08.24

บี

วชิราวุธวิทยาลัย 1

 

นวมินทราชูทิศ

 

47

08.36

ซี

ปรินส์รอยเยลส์

 

กาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา 1

 

48

08.48

ดี

วชิราวุธวิทยาลัย 2

 

เฉลิมพระเกียรติลพบุรี

 

49

09.00

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

 

สุรวิทยาคาร

 

50

09.12

19 ปีหญิง

 

พิมายวิทยา

 

หนองหญ้าป้อง

 

51

09.24

 

ธรรมศาสตร์คลองหลวง

 

ราชประชานุเคราะห์ 56

 

52

09.36

19 ปี ชาย

เอ

ปรินส์รอยเยลส์

 

เตรียมทหาร

 

53

09.48

บี

ปทุมพิทยารม

 

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด 

 

54

10.00

ซี

ราชวิทย์ 

 

อ่าวลึก

 

55

10.12

กาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา

 

นวมินทราชูทิศ

 

56

10.24

ดี

สุรวิทยาคาร

 

เฉลิมพระเกียรติ พะเยา

 

57

10.36

ราชโบริกานุเคราะห์

 

วชิราวุธ

 

58

10.48

13 ปี ชาย

 

ที่ 1 สาย เอ

 

ที่ 2 สายซี

 

59

11.00

ที่ 1 สาย บี

-           

ที่ 3 สาย เอ/ ซี

 

60

11.12

 

ที่ 1 สายซี

 

ที่ 3 สายบี

 

61

11.24

ที่ 2 สายบี

-           

ที่ 2 สายเอ

 

 

 

 

 

รอบรองชนะเลิศ

 

62

11.36

15 ปี ชาย

D2

ที่ 2 สาย เอ

-

ที่ 2สาย ดี

 

63

11.48

ที่ 2 สาย ซี

-           

ที่ 2 สาย บี

 

64

12.00

D1

ที่1  สาย เอ

-

ที่ 1สาย ดี

 

65

12.12

ที่ 1 สาย ซี

-           

ที่ 1 สาย บี

 

66

12.24

13 ปีชาย

 

ทีมชนะคู่ที่ 58

-           

ทีมชนะคู่ที่ 59

 

67

12.36

 

ทีมชนะคู่ที่ 60

-           

ทีมชนะคู่ที่ 61

 

 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

68

2 พ.ย.57

12.48

19 ปี ชาย

D2

ที่ 2 สาย เอ

-

ที่ 2สาย ดี

 

69

13.00

ที่ 2 สาย ซี

-           

ที่ 2 สาย บี

 

70

13.12

D1

ที่1  สาย เอ

-

ที่ 1สาย ดี

 

71

13.24

ที่ 1 สาย ซี

-           

ที่ 1 สาย บี

 

 

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

72

13.50

13 ปี หญิง

 

พระแม่สกลสงเคราะห์

 

 คงทองวิทยา

 

73

14.10

13 ปี ชาย

 

ทีมชนะคู่ที่ 66

-

ทีมชนะคู่ที่ 67

 

74

14.30

15 ปี ชาย

D2

ทีมชนะคู่ที่62

-

ทีมชนะคู่ที่ 63

 

75

14.50

D1

ทีมชนะคู่ที่64

-

ทีมชนะคู่ที่65

 

76

15.10

17 ปี หญิง

 

นวมินทราชูทิศ

 

ดงทอง

 

77

15.30

19 ปี หญิง

 

ทีมได้คะแนนที่ 1

-

ทีมได้คะแนนที่ 1

 

78

15.50

19 ปี ชาย

D2

ทีมชนะคู่ที่ 68

-

ทีมชนะคู่ที่ 69

 

79

16.10

D1

ทีมชนะคู่ที่ 70

-

ทีมชนะคู่ที่ 71

 

 
   
   
   

กำหนดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

สนาม 1 ข้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

1

1 พ.ย57

08.00

17 ปี ชาย

เอ

วชิราวุธ

 

สาธิตเกษตรศาสตร์

 

2

08.12

นวมินทราชูทิศ

 

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

3

08.24

บี

ปิยชาติพัฒนา

 

เทพศิรินทร์

 

4

08.36

สุรวิทยาคาร

 

กาญจนาภิเษก 1

 

5

08.48

ซี

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

เฉลิมพระเกียรติ พะเยา

 

6

09.00

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

 

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

7

09.12

ดี

ราชโบริกานุเคราะห์

 

เตรียมทหาร

 

8

09.24

ปรินส์รอยเยลส์

 

ราชวิทย์

 

9

09.36

ส.หญิง

 

ทหารอากาศ

-

ธรรมศาสตร์คลองหลวง

 

10

09.45

อ.หญิง

เอ

ศรีนครินทรวิโรฒ

 

จุฬาลงกรณ์

 

11

10.00

ราชภัฎมหาสารคาม

 

การพลศึกษา เชียงใหม่

 

12

10.12

บี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

13

10.24

ส. ชาย

เอ

ไทยบาบาเรี่ยน

 

ทหารบก

 

14

10.36

บี

บูรพา

 

เกษตรศาสตร์

 

15

10.48

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

ธรรมศาสตร์

 

16

11.00

ซี

HUMA VISTA    

 

จุฬาลงกรณ์

 

17

11.12

ตำรวจ

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

18

11.24

ดี

ศรีนครินทรวิโรฒ

 

ทหารอากาศ

 

19

11.36

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 

Big Box

 

20

11.48

17 ปีชาย

เอ

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

วชิราวุธ

 

21

12.00

สาธิตเกษตรศาสตร์

 

นวมินทราชูทิศ

 

22

12.12

บี

กาญจนาภิเษก 1

 

ปิยชาติพัฒนา

 

23

12.24

เทพศิรินทร์

 

สุรวิทยาคาร

 

24

12.36

ซี

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

25

12.48

เฉลิมพระเกียรติ พะเยา

 

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

 

26

13.00

ดี

ราชวิทย์

 

ราชโบริกานุเคราะห์

 

27

13.12

เตรียมทหาร

 

ปรินส์รอยเยลส์

 

28

13.24

15 ปีหญิง

เอ

ธรรมศาสตร์คลองหลวง

 

พิมายวิทยา

 

29

13.36

เฉลิมพระเกียรติ ลพบุรี

 

เตรียมอุดมศึกษา

 

30

13.48

บี

ราชประชานุเคราะห์ 56

 

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

31

14.00

อ.หญิง

เอ

การพลศึกษา เชียงใหม่

 

ศรีนครินทรวิโรฒ

 

32

14.12

จุฬาลงกรณ์

 

ราชภัฎมหาสารคาม

 

33

14.24

บี

การพลศึกษา กรุงเทพฯ

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

34

14.36

ส.หญิง

 

ดงทอง

-

ทหารอากาศ

 

 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

35

1 พ.ย.57

14.48

ส. ชาย

เอ

กรุงเทพ

 

ไทยบาบาเรี่ยน

 

36

15.00

บี

ธรรมศาสตร์

 

บูรพา

 

37

15.12

เกษตรศาสตร์

 

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

38

15.24

ซี

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

HUMA VISTA    

 

39

15.36

จุฬาลงกรณ์

 

ตำรวจ

 

40

15.48

ดี

Bigbox

 

ศรีนครินทรวิโรฒ

 

41

16.00

ทหารอากาศ

 

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 

42

16.12

15 ปี หญิง

เอ

เตรียมอุดมศึกษา

 

ธรรมศาสตร์คลองหลวง

 

43

16.24

พิมายวิทยา

 

เฉลิมพระเกียรติ ลพบุรี

 

44

16.36

บี

กาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา

 

ราชประชานุเคราะห์ 56

 

45

16.48

อ. หญิง

เอ

ศรีนครินทรวิโรฒ

 

ราชภัฎมหาสารคาม

 

46

17.00

การพลศึกษา เชียงใหม่

 

จุฬาลงกรณ์

 

47

17.12

บี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

การพลศึกษา กรุงเทพฯ

 

48

2 พ.ย.57

08.00

ส. หญิง

 

ธรรมศาสตร์คลองหลวง

-

ดงทอง

 

49

08.12

17 ปี ชาย

เอ

วชิราวุธ

 

นวมินทราชูทิศ

 

50

08.24

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

สาธิตเกษตรศาสตร์

 

51

08.36

บี

ปิยชาติพัฒนา

 

สุรวิทยาคาร

 

52

08.48

กาญจนาภิเษก 1

 

เทพศิรินทร์

 

53

09.00

ซี

เฉลิมพระเกียรติ พะเยา

 

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

54

09.12

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

 

55

09.24

ดี

เตรียมทหาร

 

ราชวิทย์

 

56

09.36

ราชโบริกานุเคราะห์

 

ปรินส์รอยเยลส์

 

57

09.45

15 ปี หญิง

เอ

เฉลิมพระเกียรติ ลพบุรี

 

ธรรมศาสตร์คลองหลวง

 

58

10.00

พิมายวิทยา

 

เตรียมอุดมศึกษา

 

59

10.12

บี

เฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด

 

กาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา

 

60

10.24

ส. ชาย

เอ

 ทหารบก               

 

กรุงเทพ

 

61

10.36

บี

เกษตรศาสตร์

 

ธรรมศาสตร์

 

62

10.48

บูรพา

 

ภปร.ราชวิทยาลัย

 

63

11.00

ซี

จุฬาลงกรณ์

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

64

11.12

ตำรวจ

 

HUMA VISTA    

 

65

11.24

ดี

ทหารอากาศ

 

Big Box

 

66

11.36

ศรีนครินทรวิโรฒ

 

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 

 

รอบรองชนะเลิศ

 

67

11.48

15 ปี หญิง

ที่ 1 สาย เอ

-

ที่ 2 สาย บี

 

68

12.00

ที่ 1 สาย บี

-

ที่ 2 สาย เอ

 

 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

69

2 พ.ย.57

12.12

17 ปีชาย

D2

ที่ 2 สาย เอ

-

ที่ 2สาย ดี

 

70

12.24

ที่ 2 สาย ซี

-           

ที่ 2 สาย บี

 

71

12.36

D1

ที่1  สาย เอ

-

ที่ 1สาย ดี

 

72

12.48

ที่ 1 สาย ซี

-           

ที่ 1 สาย บี

 

73

13.00

อ. หญิง

 

ที่1 สาย เอ

 

ที่ 2 สาย บี

 

74

13.12

ที่ 1 สาย บี

-           

ที่ 2 สายเอ

 

75

13.24

ส.ชาย

D2

ที่ 2 สาย เอ

-

ที่ 2สาย ดี

 

76

13.36

ที่ 2 สาย ซี

-           

ที่ 2 สาย บี

 

77

13.48

D1

ที่1  สาย เอ

-

ที่ 1สาย ดี

 

78

14.00

ที่ 1 สาย ซี

-           

ที่ 1 สาย บี

 

 

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

79

14.30

15 ปี หญิง

 

ทีมชนะคู่ที่ 67

-

ทีมชนะคู่ที่ 68

 

80

14.50

ส . หญิง

 

ทีมได้คะแนนที่ 1

-

ทีมได้คะแนนที่ 1

 

81

15.10

17 ปี ชาย

D2

ทีมชนะคู่ที่ 69

-

ทีมชนะคู่ที่ 70

 

82

15.30

D1

ทีมชนะคู่ที่ 71

-

ทีมชนะคู่ที่ 72

 

83

15.50

อ. หญิง

D2

ทีมแพ้คู่ที่ 73

-

ทีมแพ้คู่ที่ 74

 

84

16.10

D1

ทีมชนะคู่ที่ 73

-

ทีมชนะคู่ที่ 74

 

85

16.30

ส.ชาย

D2

ทีมชนะคู่ที่ 75

-

ทีมชนะคู่ที่ 76

 

86

  1. 50

D1

ทีมชนะคู่ที่ 77

-

ทีมชนะคู่ที่ 78

 

 
   
Visitors: 129,989