โครงการส่งลูกรักบี้ ในการแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพ ที่ประเทศอังกฤษ

ใบสมัครโครงการ Match Ball Delivery

โครงการส่งลูกรักบี้ ในการแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพ ที่ประเทศอังกฤษ

กับดีเอชแอลและสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

-   สัญชาติไทย อายุระหว่าง 8-15 ปี ไม่จำกัดเพศ

-    มีความรัก ความสนใจในกีฬารักบี้และเป็นผู้เล่นรักบี้ปัจจุบัน

-    สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

-    สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2558

-     มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ปรับตัวได้ง่ายและเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ

-     ผู้ปกครองหรือผู้ติดตามหนึ่งท่านต้องสามารถเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่กำหนดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่

สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนามเทพหัสดิน, กรีฑาสถานแห่งชาติ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2215-3839 แฟกซ์  0-2214-1712 Email: thaiscrum@gmail.com

ภายในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

 

Visitors: 129,989