ใบส่งรายชื่อนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

ใบส่งรายชื่อนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557

ณ สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

Visitors: 129,989