กกทเปิดเข้ารับการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับนานชาติ ประจำปี 2557

ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถาบันกีฬา ร่วมกับสถาบันกีฬาจากสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา กำหนดพัฒนาบุคคลาการทางการกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 ราม3 รายการ
1.การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่ผู้นำ
2.การพัฒนาบุคคลกรทางการกีฬาของไทยสู่ระดับนานาชาติ
3.กาพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านการบริหารจัดการกีฬาสู่ระดับนานาชาติ
ทางสมาคมฯ จึงเชิญท่านที่สนใจติดต่อสมัครมาที่ 
สมาคมฯ ก่อนวันที่ 19 พ.ย 2557 

Visitors: 131,961