สรุปเหรียญ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์

1. รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย              

เหรียญทอง

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เหรียญเงิน

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหรียญทองแดง

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ       

 

               

2. รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย

              

เหรียญรางวัล

เหรียญทอง

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เหรียญเงิน

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหรียญทองแดง

    สถาบันการพลศึกษา       

   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 

               

3. รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง

             

เหรียญทอง

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        

 เหรียญเงิน


   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ       

เหรียญทองแดง

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Visitors: 129,989