สรุปผลการแข่งขัน เชียงรายเกมส์ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2558

1. รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย              

เหรียญทอง

  เขต 7 นครปฐม

เหรียญเงิน

   เขต 10 กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง

  เขต 5 เชียงใหม่    

  เขต 2 สมุทรปราการ 

 

               

2. รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย

              

เหรียญรางวัล

เหรียญทอง

    เขต 7 นครปฐม

เหรียญเงิน

   เขต 8 กระบี่

เหรียญทองแดง

    เขต 10 กรุงเทพมหานคร   

    เขต 3 สุรินทร์

 

               

3. รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง

             

เหรียญทอง

   เขต 3 นครราชสีมา      

 เหรียญเงิน


   เขต 5 น่าน   

เหรียญทองแดง

    เขต 7 เพชรบุรี  

   เขต 8 สุราษฎร์ธานี

Visitors: 129,989