ประชุมทีมประเภทสโมสร

ขอเชิญผู้จัดการทีมและผู้มีสวนเกี่ยวข้อง
ประชุมเกี่ยวกับการแข่งขัน ประเภทสโมสร 1 และ สโมสร 2
เพื่อเตรียมการแข่งขันในฤดูการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้น 
วันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00น.
ที่ ห้องประชุม สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Visitors: 129,989