การบังคับใช้ฟันยาง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31

การบังคับใช้ฟันยา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31
เรียนผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่นขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31 จันทบูรณ์เกมส์ 

ทางสมาคมมีระเบียบให้นักกีฬาทุกคนที่แข่งขัน บังคับใส่ฟันยางทุกคน ถ้านักกีฬาไม่ใส่ฟันยาง
จะไม่อนุญาตทุกการแข่งขัน เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลัก
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Visitors: 129,989