รางวัลทีมยอดเยี่ยม ประจำปี2557

รางวัลทีมยอดเยี่ยม ประจำปี2557
รูปภาพรางวัลทีมยอดเยี่ยม ประจำปี2557

ภาคเหนือ ทีมชายยอดเยี่ยม
ได้แก่ ร.ร. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ทีมหญิงยอดเยี่ยม 
ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ จ.น่าน

ทีมหญิงพัฒนายอดเยี่ยม 
ร.ร. ดอนทองวิทยา จ.พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีมชายยอดเยี่ยม 
ร.ร. สุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

ทีมชายพัฒนายอดเยี่ยม
ร.ร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินฯ ร้อยเอ็ด

ทีมหญิงยอดเยี่ยม 
ร.ร. พิมายวิทยา จ.นครราชสีมา

ภาคใต้ 
ทีมชายยอดเยี่ยม 
ร.ร. อ่าวลึกประชาสรรค์ จ.กระบี่

ทีมชายพัฒนายอดเยี่ยม
ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมหญิงยอดเยี่ยม 
ได้แก่ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมหญิงพัฒนายอดเยี่ยม 
ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์ จ.นราธิวาส

ภาคตะวันออก
ทีมชายยอดเยี่ยม
ร.ร. เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ทีมชายพัฒนายอดเยี่ยม
ร.ร.เตรียมทหาร จ.นครนายก

ทีมหญิงยอดเยี่ยม
ร.ร. มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ

ภาคกลาง
ทีมชายยอดเยี่ยม 
ร.ร. ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม

ทีมชายพัฒนายอดเยี่ยม 
ร.ร. ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

ทีมหญิงยอดเยี่ยม 
ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทีมหญิงพัฒนายอดเยี่ยม
ร.ร. หนองหญ้าปล้องวิทยา จ.เพชรบุรี

Visitors: 129,989