เรื่อง ขอพระราชทานถ้วยรางวัล ประเภทสโมสร ๑

เรื่อง ขอพระราชทานถ้วยรางวัล
สำหรับมอบแก่ทีมที่ชนะเลิศ
การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ๑๕ คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประเภทสโมสร ๑ 
ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Visitors: 129,989