ใบกรอกทะเบียนรายชื่อนักกีฬา การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท 15 คน ประจำปี 2558

เรียน สโมสรสมาชิก
เรื่องการส่งรายชื่อ 32 คน ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล15คน ประจำปี 2558
ให้แต่ละทีม กรอกใบส่งรายชื่อ จากเดิม ก่อนวันที่ 16 พฤษถาคม 2558 เป็นวันสุดท้าย ทางสมาคมจึง  ขอเลื่อนเป็นวันที่31  พฤษภาคม 2558
แล้วจะไม่มีการเพิ่มเติม รายชื่อได้อีก 

https://docs.google.com/forms/d/1j_7_iBAhELhOv77wroYaULYywNfF2ffVYZYV9E8Pde8/viewform

Visitors: 129,989