สมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันปิดรับสมัครการแข่งขันรักบี้15คนประเภทสโมสร

เรื่อง        ขอเปลี่ยนแปลง

สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร ประจำปี 2558 นั้น      

  ในการนี้ สมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันปิดรับสมัครจากเดิมวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 25 เมษายน 2558

และวันประชุมผู้จัดการทีมจากวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น.

เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมนภัสวิน ชั้น 2

สโมสรโรงเรียนนายเรืออากาศ

Visitors: 129,989