ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทเยาวชน ประจำปี 2558

เรื่อง     ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทเยาวชน ประจำปี 2558

เรียน    ประธานสโมสรสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ใบสมัคร  

 

                    ด้วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2558

                   ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญสโมสรสมาชิกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล            15 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ที่ทำการสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สนามเทพหัสดินกรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  ในวันจันทร์            ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.หมายเลขโทรสาร 02-214-1712 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือโหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ www.thairugbyunion.com หรือ  ทาง Facebookthairugunionและประชุมผู้จัดการทีม ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558           เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมรักบี้ฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ 

                                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมฯ หวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณา   จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 129,989