ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทอุดมศึกษา ประจำปี 2558

เรื่อง     ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทอุดมศึกษา ประจำปี 2558

เรียน    ประธานสโมสรสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ใบสมัคร  

 

                    ด้วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทอุดมศึกษา 1 และ 2 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2558

                   ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญสโมสรสมาชิกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่         9 กันยายน 2558 ณ ที่ทำการสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สนามเทพหัสดินกรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330        

             ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-215-3839 หมายเลขโทรสาร 02-214-1712 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือโหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ www.thairugbyunion.com หรือทาง Facebook thairugunion และประชุมผู้จัดการทีม และจับฉลากแบ่งสายในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558  เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมรักบี้ฟุตบอล           แห่งประเทศไทยฯ 

Visitors: 129,989