ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

เรื่อง  ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

เรียน  สโมสรสมาชิก

      

      

                   ด้วยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขัน           รักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ดังนี้

                   1.ภาคใต้ วันที่ 12 - 13 กันยายน 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                   2.ภาคเหนือ วันที่ 19 -  20 กันยายน 2558 จังหวัดเชียงใหม่

                   3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2558 จังหวัดอุดรธานี        

                   4.รอบมหกรรม วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดปทุมธานี

                             ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญท่านส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน                 ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ที่ทำการสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนามเทพหัสดินกรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  ในวันจันทร์ – วันศุกร์            เวลา 09.00 – 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-215-3839 หมายเลขโทรสาร 02-214-1712  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือโหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ www.thairugbyunion.comหรือทาง Facebook thairugbyunion

Visitors: 129,989