กำหนดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามเวสสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี

กำหนดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนามเวสสุวรรณ  จังหวัดอุดรธานี

 

 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประเภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

 

3 ต.ค.58

10.30

 

 

ประชุมผู้จัดการทีม

 

1

12.00

15 ปีชาย

เอ

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 1                                                 

-

เทศบาล2 มุขมนตรี                                     

 

2

12.15

บี

สุรวิทยาคาร

-

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 2                                                                               

 

3

12.30

17 ปีชาย

  เอ

เลยพิทยาคม

-

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 1                                      

 

4

12.45

  บี

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์                                                           

-

เทคนิคมหาสารคาม

 

5

13.00

19 ปีชาย

เอ

เลยพิทยาคม

-

สุรวิทยาคาร

 

6

13.15

มุกดาหาร

-

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด1                                                

 

7

13.30

บี

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 2

-

กาญจนาภิเษก ชัยภูมิ

 

8

13.45

เทคนิคมหาสารคาม

-

ปทุมพิทยา

 

9

14.00

อุดม ชาย

เอ

นครพนม

-

สพล. มหาสารคาม

 

10

14.15

อุบลราชธานี

-

ขอนแก่น A

 

11

14.30

บี

ราชภัฏมหาสารคาม

-

สพล.ศรีสะเกษ

 

12

14.45

 ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

-

 ราชภัฎนครราชสีมา

 

13

15.00

อุดม ญ

 

ม.มหาสารคาม

-

สพล.มหาสารคาม

 

14

15.15

 

มรภ.มหาสารคาม

-

มรภ.นครราชสีมา

 

 

 

 

 

Water Spay

 

15

15.30

ส.ชาย

 

ศิษย์เก่า มรภ.มหาสารคาม

-

เลย

 

16

15.45

17 ปี ญ

 

พิมายวิทยา

-

เทศบาล 2 มุขมนตรี

 

17

16.00

17 ปีชาย

เอ

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 1                                                

-

สุรวิทยาคาร

 

18

16.15

บี

เทคนิคมหาสารคาม

-

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 2

 

19

16.30

อุดม ชาย

เอ

ขอนแก่น A

-

สพล. มหาสารคาม

 

20

16.45

มหาสารคาม

-

อุบลราชธานี

 

21

17.00

บี

ราชภัฎนครราชสีมา

-

สพล.ศรีสะเกษ

 

22

17.15

ขอนแก่น B

-

ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

23

17.30

19 ปีชาย

เอ

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 1

-

เลยพิทยาคม

 

24

17.45

สุรวิทยาคาร

-

มุกดาหาร

 

25

18.00

บี

ปทุมพิทยาคม

-

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 2

 

26

18.15

กาญจนาภิเษก ชัยภูมิ

-

เทคนิดมหาสารคาม

 

27

18.30

15 ปีชาย

เอ

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์                                                           

-

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 1                                              

 

28

18.45

บี

สุรวิทยาคาร                                                            

-

พิมายวิทยา                                              

 

29

19.00

อุดม ชาย

เอ

อุบลราชธานี

-

นครพนม

 

30

19.15

มหาสารคาม

-

ขอนแก่น A

 

31

19.30

บี

 ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

-

ราชภัฏมหาสารคาม

 

32

19.45

 ราชภัฎนครราชสีมา

-

ขอนแก่น B

 

33

20.00

อุดม ญ

 

มรภ.นครราชสีมา

-

ม.มหาสารคาม

 

34

20.15

 

มรภ.มหาสารคาม

-

สพล.มหาสารคาม

 

35

20.30

ส.หญิง

 

เลยพิทยาคม

-

นครพนม

 

36

 

20.45

ส.ชาย

 

รักบี้ฟุตบอลนครราชสีมา

-

ศิษย์เก่า มรภ.มหาสารคาม

 

 

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลา

ประเภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลแข่งขัน

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ต.ค.58

 

 

 10.00

13 ปี ชาย

 

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

-

เทศบาล2 มุขมนตรี

 

2

10.15

17 ปีหญิง

 

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด

-

พิมายวิทยา

 

3

10.30

15 ปีชาย

เอ

เทศบาล 2 มุขมนตรี

-

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

 

4

10.45

บี

พิมายวิทยา

-

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด2

 

5

11.00

17 ปีชาย

เอ

เลยพิทยาคม

-

สุรวิทยาคาร

 

6

11.15

บี

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์

-

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 2

 

7

11.30

อุดม ชาย

เอ

ขอนแก่น A

-

นครพนม

 

8

11.45

สพล. มหาสารคาม

-

มหาสารคาม

 

9

12.00

บี

ราชภัฏมหาสารคาม

-

 ราชภัฎนครราชสีมา

 

10

12.15

สพล.ศรีสะเกษ

-

ขอนแก่น B

 

11

12.30

17 ปีหญิง

 

เทศบาล2 มุขมนตรี

-

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด

 

12

12.45

ส. ชาย

 

เลยพิทยา

-

รักบี้ฟุตบอลนครราชสีมา

 

13

13.00

อุดม ญ

 

ม.มหาสารคาม

-

มรภ.มหาสารคาม

 

14

13.15

 

สพล.มหาสารคาม

-

มรภ.นครราชสีมา

 

15

13.30

ส.หญิง

 

ขอนแก่น

-

เลยพิทยาคม

 

16

13.45

19 ปี ชาย

เอ

สุรวิทยาคาร

-

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด1

 

17

14.00

เลยพิทยาคม

-

มุกดาหาร

 

18

14.15

บี

เฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 2

-

เทคนิคมหาสารคาม

 

19

14.30

กาญจนาภิเษก ชัยภูมิ

-

ปทุมพิทยา

 

 

 

 

 

Water Spay

 

20

14.45

อุดม ชาย

เอ

นครพนม

-

มหาสารคาม

 

21

15.00

สพล. มหาสารคาม

-

อุบลราชธานี

 

22

15.15

บี

ขอนแก่น B

-

ราชภัฏมหาสารคาม

 

23

15.30

สพล.ศรีสะเกษ

-

 ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

24

15.45

ส.หญิง

 

ขอนแก่น

-

นครพนม

 

 

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

25

16.00

13 ปีชาย

 

กาญจนาภิเษก กาฬสินธุ์    

-

เทศบาล2 มุขมนตรี

 

26

16.20

17 ปีหญิง

 

ทีมคะแนนที่ 1

-

ที่คะแนนที่ 2

 

27

16.40

15 ปีชาย

D2

ทีมคะแนนที่ 2 สาย A

-

ทีมคะแนนที่ 2 สาย B

 

28

17.00

15 ปีชาย

D1

ทีมคะแนนที่ 1 สาย A

-

ทีมคะแนนที่ 1 สาย B

 

29

17.20

17 ปีชาย

D2

ทีมคะแนนที่ 2 สาย A

-

ทีมคะแนนที่ 2 สาย B

 

30

17.40

17 ปีชาย

D1

ทีมคะแนนที่ 1 สาย A

-

ทีมคะแนนที่ 1 สาย B

 

31

18.00

 อ. หญิง

 

ทีมคะแนนที่ 1

-

ที่คะแนนที่ 2

 

32

 

18.20

ส. หญิง

 

ทีมคะแนนที่ 1

-

ที่คะแนนที่ 2

 

33

18.40

19 ปีชาย

D2

ทีมคะแนนที่ 2 สาย A

-

ทีมคะแนนที่ 2 สาย B

 

34

19.00

19 ปีชาย

D1

ทีมคะแนนที่ 1 สาย A

-

ทีมคะแนนที่ 1 สาย B

 

35

19.20

อุดมชาย

D3

ทีมคะแนนที่ 3 สาย A

-

ทีมคะแนนที่ 3 สาย B

 

36

19.40

อุดมชาย

D2

ทีมคะแนนที่ 2 สาย A

-

ทีมคะแนนที่ 2 สาย B

 

37

20.00

อุดมชาย

D1

ทีมคะแนนที่ 1 สาย A

-

ทีมคะแนนที่ 1 สาย B

 

38

20.20

ส. ชาย

 

ทีมคะแนนที่ 1

-

ที่คะแนนที่ 2

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบถ้วยรางวัล

 

หมายเหตุ     รอบแรก ใช้เวลาแข่งขัน คู่ละ 10 นาที 

                     รอบชิงชนะเลิศ  ใช้เวลาการแข่งขัน ครึ่งละ 7 นาที  สองครึ่ง พัก 2 นาที

 

Visitors: 127,726