ใบส่งรายชื่อนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรียน  ทีมที่ร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

สิ่งที่แนบ แบบฟอร์มการส่งรายชื่อ
 
ให้ส่งรายชื่อ มาที่ e-mail  thaiscrum@gmail.com
โดย แต่ละทีมส่งรายชื่อได้ 12 คน

และส่งได้ ไม่เกินวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นี้
 


Visitors: 129,989