เชิญบุคลากรทางการกีฬาสมัครเข้ารับการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับนานาชาติ

เรียน สโมสรสมาชิก

เรื่อง สมัครเข้ารับการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับนานาชาติ

 

ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถาบันกีฬาต่างประเทศจากสหราชอาราจักร( World Academy of Sport - WAoS)

และสหรัฐอเมริกา (United states Sports Academy -USSA)  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาของที่สู่ระดับนานาชาติประกอบด้วย

1.การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่ผู้นำกีฬา (Thailand Sport Leaders Programme )

2.การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาสู่นานาชาติ (International Certification in Sports Coaching -ICSC)

3.การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านการบริหารจัดการกีฬาสู่นานาชาติ (International Certification in Sports Management -ICSM)

ผู้ที่สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มาที่ สมาคมฯ ในเวลาราชการ และหมดเขต ในการสมัครในวันที่15 พฤศจิกายน 2558

 

Visitors: 129,989