ประกาศรับสมัครนักกีฬาในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยผ่านกีฬา ที่ประเทศญี่ปุ่น

เรื่อง The 8 th Sheikh Fahad Hiroshima - Asia Youth Sports Exchange Project

ด้วย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับแจ้งจาก Hiroshima City Sports Association

ว่าด้วยเรื่องกองทุน Sheikh Fahad Hiroshima - Asia  Sports ที่มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยผ่านกีฬา จำนวน 23 ชนิดกีฬา 
 

ที่ประเทศ ญี่ปุ่น

ช่วงอายุนักกีฬา 12-18 ปี  เกิดไม่เกิน พ.ศ.2541

สามารถสมัครโดยกรอกแบบฟอร์ม ตามข้างล่างนี้

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 20 พศจิกายน 2558 

 

 

 

Visitors: 129,988