กำหนดการกีฬารักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

 

กำหนดการกีฬารักบี้ฟุตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

“นครศรีธรรมราชเกมส์”

..............................................................................

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559                             ประชุมผู้จัดการทีม เวลา 16.00 น.

วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559                            การแข่งขันรักบี้ 15 คน รอบแรกวันละ 4 คู่

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2559                        การแข่งขันรักบี้ 15 คน รอบแรกวันละ 4 คู่

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559                          การแข่งขันรักบี้ 15 คน รอบแรกวันละ 4 คู่

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559                         การแข่งขันรักบี้ 7 คน หญิง รอบแรก 15 คู่

                                                                    ประชุมจับฉลากรักบี้ 15 คน รอบก่อนรองชนะเลิศ

                                                                    ประชุมจับฉลากรักบี้ 7 คน หญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ

วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559                               การแข่งขันรักบี้ 7 คน ชาย รอบแรก 12 คู่

                                                                    ประชุมจับฉลากรักบี้ 7 คน ชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559                   การแข่งขันรักบี้ 15 คน ชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559                             การแข่งขันรักบี้ 7 คน ชาย/หญิง ชิง 2 เหรียญทอง

วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2559                            การแข่งขันรักบี้ 15 คน ชาย รอบรองชนะเลิศ

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2559                        การแข่งขันรักบี้ 15 คน ชาย รอบชิงชนะเลิศ ชิง 1 เหรียญทอง

 

    โปรแกรมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน 

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์”

คู่ที่

วันที่

เวลา

สาย

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน

 

22 ม.ค.58

16.00

 

ประชุมผู้จัดการทีม

 

1

23 ม.ค.58

09.00

A

เขต 9 นราธิวาส – เขต 4 เลย

 

2

 

10.30

B

เขต 10 กรุงเทพมหานคร – เขต 2 สมุทรปราการ

 

3

 

14.30

C

เขต 7 นครปฐม – เขต 7 ราชบุรี

 

4

 

16.00

C

เขต 3 สุรินทร์ – เขต 6 พิษณุโลก

 

5

24 ม.ค.58

09.00

B

เขต 5 เชียงใหม่ – เขต 10 กรุงเทพมหานคร

 

6

 

10.30

A

เขต 8 กระบี่ – เขต 9 นราธิวาส

 

7

 

14.30

C

เขต 6 พิษณุโลก – เขต 7 นครปฐม

 

8

 

16.00

C

เขต 3 สุรินทร์– เขต 7 ราชบุรี

 

9

25 ม.ค.58

09.00

C

เขต 7 ราชบุรี– เขต 6 พิษณุโลก

 

10

 

10.30

C

เขต 7 นครปฐม – เขต 3 สุรินทร์

 

11

 

14.30

A

เขต 4 เลย – เขต 8 กระบี่

 

12

 

16.00

B

เขต 2 สมุทรปราการ – เขต 5 เชียงใหม่

 

 

26 ม.ค. 58

 

 

รักบี้ 7 คน หญิง รอบแรก

 

 

27 ม.ค. 58

 

 

รักบี้ 7 คน ชาย รอบแรก

 

 

28 ม.ค. 58

 

 

รอบก่อนรองชนะเลิศ

 

13

 

09.00

 

ที่ 1 สาย    - ที่ 2,ที่ 3 สาย A,B,C

 

14

 

10.30

 

ที่ 1 สาย    - ที่ 2,ที่ 3 สายA,B,C

 

15

 

14.30

 

ที่ 1 สาย    - ที่ 2,ที่ 3 สายA,B,C

 

16

 

16.00

 

ที่ 2 ที่ดีที่สุด สาย A หรือ B    - ที่ 2,ที่ 3 สายA,B,C

 

 

29 ม.ค. 58

 

 

รักบี้ 7 คน ชาย/หญิง รอบชิงชนะเลิศ

 

 

30 ม.ค. 58

 

 

รอบก่อนรองชนะเลิศ

 

17

 

14.30

 

ผู้ชนะคู่ที่ 13 – ผู้ชนะคู่ที่ 14

 

18

 

16.00

 

ผู้ชนะคู่ที่ 15 – ผู้ชนะคู่ที่ 16

 

 

31 ม.ค. 58

 

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

19

 

09.00

 

ผู้ชนะคู่ที่ 17 – ผู้ชนะคู่ที่ 18

 

    โปรแกรมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน  ชาย

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์”

สาย A                                      สาย B                                      สาย C

  1. เขต 6 พิษณุโลก              1. เขต 3 สุรินทร์                     1. เขต 7 นครปฐม
  2. เขต 8 กระบี่                    2. เขต 4 เลย                         2. เขต 10 กรุงเทพ
  3. เขต 9 นราธิวาส               3. เขต 5 เชียงใหม่                  3. เขต 7 ราชบุรี
  4. เขต สมุทรปราการ        

คู่ที่

วันที่

เวลา

สาย

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1

27 ม.ค.58

10.00

A

เขต 8 กระบี่– เขต 9 นราธิวาส

 

2

 

10.20

B

เขต 3 สุรินทร์– เขต 4 เลย

 

3

 

10.40

C

เขต 7 นครปฐม – เขต 7 ราชบุรี

 

4

 

11.00

C

เขต 10 กรุงเทพมหานคร – เขต 2 สมุทรปราการ

 

 

 

 

 

พัก

 

5

 

12.30

A

เขต 9 นราธิวาส – เขต 6 พิษณุโลก

 

6

 

12.50

B

เขต 5 เชียงใหม่ – เขต 3 สุรินทร์

 

7

 

13.10

C

เขต 7 ราชบุรี– เขต 2 สมุทรปราการ

 

8

 

13.30

C

เขต 10  กรุงเทพมหานคร – เขต 7 นครปฐม

 

 

 

 

 

พัก

 

9

 

15.00

A

เขต 6 พิษณุโลก  – เขต 8 กระบี่

 

10

 

15.20

B

เขต 4 เลย – เขต 5 เชียงใหม่

 

11

 

15.40

C

เขต 7 ราชบุรี– เขต 10 กรุงเทพมหานคร

 

12

 

16.00

C

เขต 7 นครปฐม  – เขต 2 สมุทรปราการ

 

 

 

16.30

 

ผู้จัดการทีมจับฉลาก ณ สนามแข่งขัน

 

 

 

 

    โปรแกรมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน  หญิง

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์”

 

หมายเหตุ จับฉลากแบ่งสาย วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559   เวลา16.00น.  หอประชุมโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

สาย A                                      สาย B                                      สาย C

  1. เขต                                    1. เขต                                      1. เขต
  2. เขต                                    2. เขต                                      2. เขต
  3. เขต                                    3. เขต                                      3. เขต
  4. เขต                                    4. เขต

คู่ที่

วันที่

เวลา

สาย

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1

26 ม.ค.58

10.00

A

A 1– A 2

 

2

 

10.20

B

B 1– B 2

 

3

 

10.40

B

B 3 – B 4

 

4

 

11.00

C

C 1 – C 2

 

5

 

11.20

C

C 3– C 4

 

 

 

 

 

พัก

 

6

 

12.10

A

A 3– A 1

 

7

 

12.30

B

B 3– B 1

 

8

 

12.50

B

B 4 – B 2

 

9

 

13.10

C

C 3 – C 1

 

10

 

13.30

C

C 4– C 2

 

 

 

 

 

พัก

 

11

 

14.20

A

A 2– A 3

 

12

 

14.40

B

B 1– B 4

 

 13

 

15.00

B

B 2 – B 3

 

14

 

15.20

C

C 1 – C 4

 

15

 

15.40

C

C 2– C 3

 

 

 

16.30

 

การจับฉลากรักบี้ 15 ชายและ 7 คนหญิง ณ สนามแข่งขัน

 

 

    โปรแกรมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน  ชาย/หญิง

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์”

 

คู่ที่

วันที่

เวลา

สาย

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน

 

29 ม.ค. 58

 

 

รอบก่อนรองชนะเลิศ

 

1

หญิง

10.00

 

ที่ 1 สาย    - ที่ 2,ที่ 3 สาย A,B,C

 

2

10.20

 

ที่ 1 สาย    - ที่ 2,ที่ 3 สายA,B,C

 

3

10.40

 

ที่ 1 สาย    - ที่ 2,ที่ 3 สายA,B,C

 

4

11.00

 

ที่ 2 สาย A,B,C    - ที่ 2,ที่ 3 สายA,B,C

 

5

     ชาย

11.20

 

ที่ 1 สาย    - ที่ 2,ที่ 3 สาย A,B,C

 

6

11.40

 

ที่ 1 สาย    - ที่ 2,ที่ 3 สายA,B,C

 

7

12.00

 

ที่ 1 สาย    - ที่ 2,ที่ 3 สายA,B,C

 

8

12.20

 

ที่ 2 ที่ดีที่สุดสาย A หรือ B    - ที่ 2,ที่ 3 สายA,B,C

 

 

 

 

 

พัก

 

 

 

 

 

รอบรองชนะเลิศ

 

9

13.40

 

ผู้ชนะคู่ที่ 1 – ผู้ชนะคู่ที่ 2

 

10

14.00

 

ผู้ชนะคู่ที่ 3 – ผู้ชนะคู่ที่ 4

 

11

14.20

 

ผู้ชนะคู่ที่ 5 – ผู้ชนะคู่ที่ 6

 

12

14.40

 

ผู้ชนะคู่ที่ 7 – ผู้ชนะคู่ที่ 8

 

 

 

 

 

พัก

 

 

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

13

16.00

 

ผู้ชนะคู่ที่ 9 – ผู้ชนะคู่ที่ 10

 

14

16.20

 

ผู้ชนะคู่ที่ 11 – ผู้ชนะคู่ที่ 12

 

 

 

 

 

พิธีมอบเหรียญรางวัล

 

 

Visitors: 129,989