ประกาศขายรถตู้สมาคมฯ

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

ประกาศขายรถตู้สมาคมฯ ให้กับสมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วมในวงการรักบี้

โดยที่จะเปิดราคาขาย ในราคา 50,000 บาท  

ท่านสามารถเสนอราคามาที่สมาคมฯ ถึงวันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2559

โดยส่งข้อความ   โดย   กดที่นี้

ขอบคุณครับ

Visitors: 129,098