คัดเลือกตัวนักกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน

ประกาศ คัดเลือกตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นตัวแทนประเทศไทย

แข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ 

โดยจะคัดเลือกในวันที่ 7 เมษายน 2559

เวลา 17.00น สนามรักบี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Visitors: 129,989