คัดเลือกตัวนักกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน

ประกาศการคัดเลือกตัวแทน นักกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน

ในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น.

 สนามรักบี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Visitors: 129,989