การอบรม รายการ World Rugby Coaching, L 1Match Official, S&C

การอบรม รายการ World Rugby Coaching, L 1Match Official, S&C

ณ จังหวัดเชียงใหม่

 โรงแรมที่พัก : โรงแรมบัวรายา จ.เชียงใหม่

สำหรับผู้ฝึกสอน อบรมวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559 เข้าพัก (Check-in) วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึง

(Check out) วันที่ 7 พฤษภาคม 2559

สำหรับผู้ตัดสิน อบรมวันที่ 8 พฤษภาคม 2559

หากมีข้อสงสัย สอบถามเรื่องที่พัก ติดต่อ น.ส.สุภาพร โกเมมนเอก (แอ๊นท์) โทร. 099-7596743

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องเตรียมนกหวีดมาด้วย

 

Visitors: 129,989