ขอเชิญสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมชี้แจงกติการักบี้ฟุตบอล ประจำปี 2559

ขอเชิญสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมชี้แจงกติการักบี้ฟุตบอล ประจำปี 2559

ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมศุภชลาสัย กรมพลศึกษา

และขอความกรุณาส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. หมายเลขโทรสาร 02-214-1712

 

 

 

Visitors: 129,989