2559-2563

คณะกรรมสัมปาทิก (ชุดใหม่)สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

พลเอกอรรถพจน์ คล่องตรวจโรค 

นายกสมาคม
พลเรือโทลือชัย รุดดิษฐ์  อุปนายก 
พลอากาศโทชาญฤทธิ์ พลิกานนท์  อุปนายก 
พลตรีไพโรจน์ ทองมาเอง  อุปนายก 
พลตำรวจตรีทรงธรรม อัลภาชน์  อุปนายก 
นาวาเอกปกครอง มนธาตุผลิน  เลขาธิการ 
นาวาเอกศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ  เหรัญญิก 
นาวาเอกสถาพร เหลืองทองคำ  ปฏิคม 
นายภัคพงศ์ จักษุรักษ์  กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
พันเอกกรีฑา ศรีลัด  ทะเบียน 
นาวาเอกวิชชุ บำรุง  กรรมการและประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน 
พันตำรวจเอกสุทธิพงษ์ เพชรรักษ์  กรรมการและประธานฝ่ายผู้ตัดสินและวิชาการ 
พลเรือตรีเอกราช พรหมลัมภัก  กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร  กรรมการและประธานฝ่ายสวัสดิภาพและการแพทย์ 
ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม  กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนารักบี้ฟุตบอลภูมิภาค 
นายอุดมชัย ณ ไทร  กรรมการและประธานคัดเลือกนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 
นายชวิอรรถ คล่องตรวจโรค  กรรมการและประธานฝ่ายต่างประเทศ 
นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา  กรรมการกลาง 
นายณรงค์พจน์ ล่องชูผล  กรรมการกลาง 
Visitors: 129,989