ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทโรงเรียน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

ด้วยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทโรงเรียน

ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559             

                                ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญสโมสรสมาชิกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล            15 คน ประเภทโรงเรียน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ที่ทำการสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สนามเทพหัสดินกรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 17.00 น. หมายเลขโทรสาร 02-214-1712 หรือโหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ www.thairugbyunion.com หรือทาง เฟสบุ๊ค thairugbyunion

                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมฯ หวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณา   จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 129,989