ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

ด้วยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขัน           รักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ดังนี้

  1. ภาคกลาง วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ สนามโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯจังหวัดนครปฐม

2.    ภาคใต้ วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่

  1. ภาคเหนือ วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

จังหวัดเชียงใหม่

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2559 ณ สนามมหาวิทยาลัย    ราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  2. รักบี้ฟุตบอลประเภท 7 คน หญิง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

                                ในการนี้ สมาคมฯ ขอเชิญท่านส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  ณ ที่ทำการสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สนามเทพหัสดินกรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00     – 17.00 น. หมายเลขโทรสาร 02-214-1712 หรือโหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ www.thairugbyunion.com หรือทาง เฟสบุ๊ค thairugbyunion

Visitors: 129,989